Facilitering

Billeder afkodes på et splitsekund – “et billede siger mere end tusinde ord”. Visuel facilitering handler derfor kort sagt om at bruge billeder i form af oversigter, plancher, grafik, objekter til at fremme og understøtte forskellige processer.

hvad er visuel facilitering?

Vi bruger metaforer som sproglige billeder når vi skal beskrive nogen eller noget: frisk som en havørn; man skal så før man kan høste. Når vi beskriver en oplevelse vi har haft, husker vi situationen og beskriver detaljerne, ud fra det billede vi har i hovedet.

En anden meget gammel talemåde (Konfucius, 551-479 f.kr.) siger, at det man hører, det glemmer man, hvorimod det man ser, det husker man, og det man gør, det forstår man. Derfor er det ikke bare vigtigt at skabe billeder, men også at skabe involvering, så billederne giver mening og fører til erkendelser, mening og handling.

Visuel facilitering bruges også som overbegreb for en række forskellige varianter eller værktøjer:

  • Groft sagt kan hovedvægten lægges på det grafiske, og så kaldes det ofte graphic recording (den amerikanske betegnelse har ikke fået en dansk oversættelse). En recording kan bedst forklares som et grafisk referat, ofte meget store og flotte vægplancher, hvor hovedpunkterne fra for eksempel en konference er gengivet.
  • Lægger man vægten på det andet ben, det faciliterende, så er der tale om en visuel proces. De visuelle værktøjer understøtter, men resultatet er ikke (nødvendigvis) grafisk smukt i klassisk forstand. Tegningerne “ligner ikke”, men de kan nemt give stor mening for de deltagere, som er eller var involverede i processen. Og resultaterne kan ofte også efterbehandles grafisk til eksempelvis plancher og oversigter, så de også giver bredere mening for andre som ikke deltog.
  • En tredje mulighed er at tage visuelle noter til eget brug. Da taler man ofte om sketchnoting. Det kan være noter med egentlige tegninger eller med symboler og ikoner. Der kan også være tale om en strukturering af stoffet, for eksempel som mind-maps.
Gode Rammer støtter og fremmer indholdet.

Facilitering betyder bogstaveligt talt at gøre noget nemmere. En facilitator står som udgangspunkt ikke for det faglige indhold i det man mødes om, men sørger for rammerne før, under og efter. “Noget” kan være … workshops, temadage, udviklingsforløb, Som fællesbetegnelse bruger jeg her ordet processer.