Om

Jeg hedder Mette Bøcher. I 2018 startede jeg mit eget firma, VISUELJURA.dk, hvor jeg – bredt sagt – løser opgaver i krydsfeltet mellem jura og facilitering og med særligt fokus på det visuelle.

Jeg er uddannet jurist og har i mange år arbejdet ved domstolene, både i lederjobs og i retten som dommer. Foruden juraen har min røde tråd gennem alle årene været kommunikation og formidling i mange afskygninger. Jeg har i et par år arbejdet som videnchef på et større advokatkontor og jeg har undervist i en årrække på universitetet og flere andre steder.

Min uddannelse som mediator fik jeg i 2013 ved at tage Danmarks Domstoles Retsmægleruddannelse. Jeg har siden både løst konkrete sager og beskæftiget mig med teorierne bag mediation. Især hvorledes visuelle virkemidler kan skabe en særlig dynamik og et fælles overblik under forløbet.

I 2016-17 var jeg på det første hold som gennemførte uddannelsen til Grafisk Facilitator hos Process Ink i Aarhus, hvor jeg tidligere havde taget en håndfuld kortere kurser. Den visuelle værktøjskasse blev fyldt godt op. Samtidig var uddannelsen et fantastisk frirum til udvikling og overvejelser om hvordan det visuelle kunne passes ind i min praksis.

Jeg har tidligere taget en ét-årig uddannelse i Systemisk Ledelse hos Attractor. Jeg har også været på en del kortere kurser i coaching, MUS- og TUS-samtaler, forandringsledelse m.v. Derudover har jeg en diplomuddannelse fra Journalisthøjskolen (fagjournalistik) og jeg har taget flere kommunikationsfaglige fag på MPG (masteruddannelsen i public governance).