Dialogens Vej

I denne uge hjalp jeg en god (tidligere) kollega, som skulle præsentere en ny vejledning om konflikthåndtering på et fællesmøde på arbejdspladsen. Vejledningen var resultatet af længere tids gruppearbejde, og også baseret på en masterafhandling, som hun havde skrevet. Udgangspunktet for den store planche til præsentationen var selvfølgelig elementerne i …