Dialogens Vej

I denne uge hjalp jeg en god (tidligere) kollega, som skulle præsentere en ny vejledning om konflikthåndtering på et fællesmøde på arbejdspladsen. Vejledningen var resultatet af længere tids gruppearbejde, og også baseret på en masterafhandling, som hun havde skrevet. Udgangspunktet for den store planche til præsentationen var selvfølgelig elementerne i vejledningen, men desuden havde vi nogle gode drøftelser om visionerne for, hvordan de ansatte på arbejdspladsen skal gå sammen ad Dialogens Vej. Hjælpe hinanden når der opstår forhindringer og alt i alt gå en lysere og mindre konfliktfyldt fremtid i møde.

This week I helped a (former) colleague by drawing a large wall poster for a presentation she was giving. The subject being the guidelines for conflict management in the workplace, that she and a working group had written on the basis of her masters thesis. The overall theme for the poster is walking together on the Road of Dialogue, helping each other to overcome obstacles along the road to a brighter and less conflicted future.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *